Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Akkoord

Annuleringsservice

Airportservicegelderland hanteert gunstige annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in de algemene voorwaarden van Airportservicegelderland. Hoewel de financiële consequenties voor de klant tot een minimum zijn beperkt, kan het verschuldigde bedrag, met name bij annulering binnen 48 uur, aanzienlijk zijn. Bij annulering tot 48 uur voor vertrek zijn 10% administratie kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor vertrek vindt geen restitutie plaats. Ook als de heenreis wel heeft plaatsgevonden en de klant kan géén gebruik maken van Schiphol Taxi Linsen op de terugreis, wordt het gehele bedrag berekend. Airportservicegelderland biedt de service om tegen een geringe vergoeding het financiële risico van een vaak onplezierige annulering uit te sluiten. De kosten bedragen per boeking € 2,- voor een enkele reis en € 3,50 bij een retour reis.

A.
De klant kan een beroep doen op restitutie indien om één van onderstaande redenen géén gebruik kan worden gemaakt van Airportservicegelderland
1. Om medische redenen:
1.1. Ernstige ziekte of overlijden van reizende(n) of familie in 1e of 2e graad.
1.2. Zwangerschap van reizende of partner.
1.3. Het op doktersadvies af moeten zien van de reis van reizende, partner of meereizend familielid.
2. Inbraak in woning of het verlies van de voor de reis benodigde reisbescheiden op de dag van reizen.
3. Het door reisorganisatie annuleren dan wel wijzigen van geboekte (groeps-) reis of vlucht wat tot gevolg heeft dat reizende géén gebruik kan maken van de geboekte reis en derhalve ook niet van Airportservicegelderland.
4. Het, buiten de schuld van reizende, partner of familielid, niet verkrijgen van een visum voor het land van bestemming.
5. Werkloosheid als gevolg van onvrijwillig ontslag van reizende of partner in de periode tussen boeking en reizen.
6. Het dringend aanwezig moeten zijn vanwege schade aan persoonlijke eigendommen of op bedrijf of werkkring.

B.
Onder restitutie in bovenstaand artikel wordt verstaan:
1. Bij annulering vóór 48 uur voor vertrek wordt de gehele reissom gerestitueerd; de klant is géén 10% administratiekosten verschuldigd, tenzij het een deelannulering betreft.
2. Bij annulering binnen 48 uur wegens één van in artikel A genoemde redenen zal 100% van het betaalde bedrag worden gerestitueerd, tenzij het een deelannulering betreft.
3. Bij een deelannulering (klant heeft wel gebruik gemaakt van de heenreis, maar de terugrit komt te vervallen wegens één van in artikel A genoemde redenen) is de klant slechts de prijs van een enkele reis verschuldigd in plaats van de kosten van een retour.

C.
Aanvullende bepalingen:
1. Onder de reizende wordt verstaan de persoon op wiens naam de boeking bij Airportservidcegelderland bekend is.
2. Deze service kan slechts in combinatie met en gelijktijdig met een boeking voor Schiphol Taxi Linsen worden afgesloten. De algemene voorwaarden van Airportservicegelderland zijn in beginsel van toepassing.
3. Artikelen A en B zijn aanvullend op artikel 10 van de algemene reisvoorwaarden Airportservicegelderland.nl
4. Bij verzoek tot restitutie dient de klant kopieën van bewijsstukken bij te voegen.
5. Indien noodzakelijk kan Airportservicegelderland verzoeken aanvullende bewijsstukken te overleggen.
6. Reizende blijft, ook na het boeken van de annuleringsservice, verantwoordelijk om Airportservicegelderland zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van eventuele gewijzigde retourvlucht of retour datum. Zie Algemene Airportservicegelderland
7. Indien de reizende van de retourrit géén gebruik kan maken dient Airportservicegelderland hiervan zo tijdig mogelijk, doch uiterlijk 4 uur voor aanvang van het vervoer, op de hoogte te worden gesteld.
8. Ten aanzien gestelde in lid 7 en 8 zijn overmacht situaties uitgezonderd.
9. Indien wegens een andere dan in artikel A genoemde bijzondere oorzaak géén gebruik kan worden gemaakt van Schiphol Taxi Linsen, is het ter beoordeling van Schiphol Taxi Linsen of restitutie zal plaatsvinden.
10. Het te restitueren bedrag zal nooit hoger zijn dan het voor de boeking (ritprijs) aan Schiphol Taxi Linsen verschuldigde bedrag.
11. Restitutie dient schriftelijk te worden aangevraagd bij Airportservicegelderland, o.v.v. Annuleringsservice, Dorpsstraat 1,6665 CB, Driel